Brook Preloader

Zásady ochrany osobních údajů

Kdo jsme a jak nás můžete kontaktovat


Adresa naší webové stránky je: https://fotomasina.cz a provozovatelem stránky je Pluto Production s.r.o., Kubelíkova 1224/42, Praha 3, 130 00, IČ: 02677717, DIČ: CZ02677717. Kontaktovat náš můžete telefonicky na +420 602 231 951 nebo emailem na adrese info@fotomasina.cz

Jaké osobní údaje získáváme a proč je sbíráme

kontaktní formuláře
Když návštěvníci webu vyplní na stránce kontaktní formulář nebo žádost o cenovou nabídku, sbíráme údaje, které jsou zobrazeny v daném formuláři a také IP adresu uživatele a user-agent prohlížeče z důvodu ochrany proti spamu.


Anonymizovaných řetězec vytvořený z vaší e-mailové adresy (nazývaný také hash) může být poskytnut službě Gravatar pro ověření, zda ji používáte. Zásady ochrany osobních údajů služby Gravatar najdete na: https://automattic.com/privacy/.

 
Soubory cookies


Za účelem zlepšení poskytovaných služeb pro Vás využívají naše stránky soubory cookie. Soubory cookies jsou malé textové soubory, které se umístí v počítači nebo zařízení při návštěvě naší webové stránky. Každý uživatel prohlížením naší webové stránky souhlasí s jejich používáním a ukládáním do jeho prohlížeče. O této skutečnosti je upozorněn při návštěvě naší webové stránky a svůj souhlas projevuje dalším prohlížením naší webové stránky.
Soubory cookies pomáhají např .:
• ke správné funkčnosti našich stránek,
• při zapamatování přihlašovacích údajů našich zákazníků, takže je nemusí znovu zadávat;
• při zjišťování, které stránky a funkce používají návštěvníci nejčastěji; na základě toho můžeme co nejlépe přizpůsobit naši nabídku Vašim požadavkům;
• pomáhají nám zjistit, které reklamy si návštěvníci nejčastěji prohlížejí, aby se jim při procházení stránek nezobrazovala stále stejná reklama, případně aby se jim nezobrazovala reklama na zboží, o které nemají zájem.

Jaké cookies sbíráme?


Soubory cookies shromažďují informace o používání našich webových stránek. Tyto informace zahrnují typ internetového prohlížeče a operačního systému, který používáte, název domény místa, ze kterého se připojujete (IP adresa), datum, čas a trvání návštěvy, počet návštěv, průměrný čas strávený na našich webových stránkách a stránky, které zobrazujete. Soubor cookies obsahuje také jedinečné identifikační číslo, které identifikuje váš prohlížeč. To nám pomáhá rozpoznat váš prohlížeč když znovu navštívíte naše webové stránky.
Zároveň naše stránka zobrazuje reklamy Google AdSense poskytované společnostmi třetí strany. Tyto společnosti mohou používat údaje (nikdy však jméno, adresu, e-mailovou adresu a telefonní číslo) o vašich návštěvách těchto nebo jiných webových stránek k poskytování reklam na zboží a služby, které vás zajímají.
Společnost Google (jako dodavatel) používá k zobrazování reklam soubory cookie. Díky souboru cookie může společnost Google zobrazovat reklamy uživatelům na základě jejich návštěv na webových stránkách nacházejících se na internetu.
Údaje nashromážděné z těchto souborů cookie umožňují účastníkům služby AdSense lépe poskytovat a spravovat reklamy na svých stránkách i v rámci celého internetu.
Provozovatel, který na svých stránkách zobrazuje reklamu Google Adsense, nemá s tímto sběrem dat nic společného. Za sběr informací nese plnou odpovědnost společnost Google.
Tato stránka používá službu Google Analytics, kterou poskytuje společnost Google, Inc. (Dále jen “Google”). Služba Google Analytics používá soubory cookies.
Služba Google Analytics je rozšířena o související reklamní funkce poskytované společností Google, a to:
– přehledy zobrazení v reklamní síti Google,
– remarketing (zobrazování reklam v obsahové síti na základě viděných produktů),
– rozšířené demografické přehledy (reportování anonymních demografických údajů).
Bližší informace o ochraně soukromí naleznete zde https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=sk&ref_topic=1008008, pro odmítnutí těchto cookies si můžete instalovat softwarový doplněk dostupný zde https://tools.google.com/ dlpage / gaoptout.


Jak smažu soubory cookies?


Pokud nechcete, aby o vás byly shromažďovány tato data, můžete ve svém prohlížeči zakázat přijímání souborů cookie nebo vypnout JavaScript.


Zabezpečení osobních údajů


Aby byly vaše osobní údaje u nás chráněny, provedli jsme přiměřené technické, bezpečnostní a organizační opatření v souladu s požadavky a nařízeními platné legislativy. Všechny vaše osobní údaje v elektronické podobě jsou uloženy na zabezpečených datových serverech.


Jak dlouho vaše osobní údaje uchováváme


Vaše osobní údaje uchováváme po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi námi a uplatňování nároků z tohoto smluvního vztahu.
Osobní údaje, jejichž uchovávání je nezbytné pro splnění všech našich povinností vyplývajících ze zákonného nařízení musíme uchovávat po dobu stanovenou příslušným právním předpisem a to bez ohledu na vámi udělený souhlas. Při daňových a účetních dokladech je zpravidla tato doba 10 let.
V případě marketingových aktivit nebo v jiných případech, na které jste nám udělili souhlas, uchováváme vaše údaje do doby odvolání vašeho souhlasu.
 

Vaše práva


V souvislosti s ochranou osobních údajů máte několik práva, které si můžete uplatnit: – právo kdykoli odvolat váš souhlas se zpracováním osobních údajů
• právo doplnit nebo opravit osobní údaje
• právo na přístup k údajům
• právo na vymazání osobních údajů
• právo na omezení zpracování
• právo vnést námitku
• právo na podání stížnosti
• právo na přenos dat


Právo na doplnění a opravu


Pokud jsou vaše údaje nesprávné uvedeno, můžete je upravit přímo v nastavení vašeho uživatelského účtu nebo nás můžete přímo kontaktovat na e-mailovou adresu a požádat o jejich opravu a doplnění.


Přístup k údajům


Máte právo požádat nás o přehled údajů, které o vás zpracováváme, za jakým účelem, komu je poskytujeme, jak dlouho je budeme uchovávat a to prostřednictvím e-mailové adresy.


Právo na vymazání osobních údajů
Máte právo požádat nás o vymazání vašich osobních údajů, které zpracováváme a to v případě, že jsou splněny následující podmínky a nedotkne se to údajů, které musíme podle zákona uchovávat (např. Faktury):
• Osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly získány a byly zpracovány
• odvolat svůj souhlas, na jehož základě byly osobní údaje zpracovány a neexistuje jiný právní základ pro zpracování osobních údajů
• Osobní údaje byly zpracovány nezákonně
• Důvodem pro výmaz je splnění povinnosti podle zákona, zvláštního předpisu nebo mezinárodní smlouvy
• Jde o osobní údaje osoby mladší 16 let

Právo na omezení zpracování


• Máte právo požádat nás o omezení zpracování vašich osobních údajů v nsledovných případech:
• namítáte správnost osobních údajů, a to do doby než se ověří správnost osobních údajů
• zpracování vašich osobních údajů je nezákonné
• vaše osobní údaje již nepotřebujeme na účel zpracování, avšak vy je potřebujete pro uplatnění, výkon nebo obranu vašich právních nároků
• namítáte podle předchozího bodu se zpracováním vašich osobních údajů


Právo na vznesení námitky
Máte právo namítat zpracování vašich osobních údajů z důvodu týkajícího se vaší konkrétní situace, které je provedeno na základě našeho oprávněného zájmu včetně profilování založeného na těchto ustanoveních. Máte také právo namítat proti zpracování vašich osobních údajů pro účel přímého marketingu.
Právo na podání stížnosti
Máte právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že vaše osobní údaje byly zpracovány v rozporu s platnými právními předpisy na ochranu osobních údajů. Kontaktní údaje naleznete zde https://www.uoou.cz/